האם ידוע לכם אם פוליסת הביטוח שלכם כוללת גם סעיף של החזר כספי וגם סעיף של פיצוי כספי? 

1

2

3

4