האם הנכם משלמים לכמה חברות ביטוח במקביל? 

1

2

3

4