האם אתם משלמים לחברות הביטוח בעבור ביטוחי חיים מהכיס הפרטי שלכם למעלה מ-300ש"ח בכל חודש? 

ביטוח ישיר
מנורה
כלל
הראל
מגדל
פניקס