האם יש לך תואר הנדסאי או אקדמאי שנעשה במהלך ה-8 שנים האחרונות?