האם יש לך ילד עם אחוזי נכות או שעבר ועדת השמה ושולב בכיתה לחינוך מיוחד?