האם במהלך ה-6 שנים האחרונות היית בחופשת לידה, או שילמת מזונות?