האם היה שינוי משמעותי בשכר במהלך ה-6 שנים האחרונות של למעלה מ-1000 ש"ח?