האם החלפת מקומות עבודה במהלך ה- 6 שנים האחרונות או חתמת אבטלה?