האם משכת קרן פנסיה או קופת גמל או קרן השתלמות בסכום של יותר מ- 20,000 ש"ח וניכו לך מס?