האם גם לכם יש סיכוי טוב להוזיל באופן משמעותי! את תשלומי ביטוחי החיים הפרטיים?  מלאו את השאלון הקצר:

 

האם אתם משלמים באופן חודשי לביטוחי חיים ובריאות פרטיים למעלה מ-300ש"ח בכל חודש(באמצעות כרטיסי אשראי כו)

לאחת מהחברות הבאות: מגדל, פניקס, הראל, מנורה, כלל, ביטוח ישיר

ביטוח ישיר
מנורה
כלל
הראל
מגדל
פניקס

1

2

3

4